Menu Close

Planavimo dokumentai

RIETAVO LOPŠELIO-DARŽELIO VAIKŲ, NEMIEGANČIŲ PIETŲ MIEGO, UŽIMTUMO TVARKOS APRAŠAS

RIETAVO LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORIAUS 2022 VEIKLOS ATASKAITA

RIETAVO LOPŠELIO-DARŽELIO 2022 M. VEIKLOS ATASKAITA

2021-2023 – ŲJŲ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

RIETAVO LOPŠELIO-DARŽELIO 2021-2022 M. VEIKLOS PLANAS

RIETAVO LOPŠELIO-DARŽELIO 2020-2021 M. VEIKLOS PLANAS

RIETAVO LOPŠELIO-DARŽELIO 2017-2018 M. VEIKLOS PLANAS

RIETAVO LOPŠELIO-DARŽELIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

RIETAVO LOPŠELIO-DARŽELIO LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMO APRAŠAS

RIETAVO LOPŠELIO-DARŽELIO UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠO 1 PRIEDAS (PRANEŠIMAS DĖL VAIKO LIGOS PATEISINIMO)

RIETAVO LOPŠELIO-DARŽELIO PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

RIETAVO LOPŠELIO-DARŽELIO VAIKŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS, PEDIKULIOZĖS IR NIEŽŲ TVARKOS APRAŠAS

RIETAVO LOPŠELIS-DARŽELIS VAIKŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS (PVZ.: CUKRINIU DIABETU, BRONCHINE ASTMA AR KITA), KURIEMS REIKIA VARTOTI VAISTUS PAGAL GYDYTOJO REKOMENDACIJAS, VAISTŲ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

RIETAVO LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS TVARKOS APRAŠAS

RIETAVO LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ ĮSTAIGOJE IR TEISĖTŲ VAIKO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE ĮSTAIGOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR MŪSŲ SVEIKATOS SUTRIKDYMĄ TVARKOS APRAŠAS

RIETAVO LOPŠELIO-DARŽELIO PATALPŲ NUOMOS IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

RIETAVO LOPŠELIO-DARŽELIO PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

RIETAVO LOPŠELIO-DARŽELIO ŠVIETIMO STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS

RIETAVO LOPŠELIO-DARŽELIO VAIKŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ATVEJU TVARKOS APRAŠAS

RIETAVO LOPŠELIO-DARŽELIO VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

RIETAVO LOPŠELIO-DARŽELIO VAIKŲ IR DARBUOTOJŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES RIETAVO LOPŠELYJE-DARŽELYJE TVARKOS APRAŠAS

 

Skip to content