Menu Close

Apie mus

Rietavo lopšelis-darželis pastatytas 1982 m., o darbą pradėjo 1983 m. kovo mėn. Statybos darbus atliko Klaipėdos 1-oji statybos valdyba. Pastatas 2 aukštų, dviejų korpusų; su sale, virtuvės patalpomis, skalbykla, administracijos darbo kabinetais.
Rietavo lopšelyje-darželyje veikia 12 grupių: 4 – ankstyvojo amžiaus (lopšelio), 8 – ikimokyklinio amžiaus vaikams. Jas lanko virš 200 Rietavo savivaldybės vaikų.
Ugdymo procesas organizuojamas pagal Rietavo lopšelio-darželio programą, kurią, vadovaudamosi valstybine programa, sudarė mūsų lopšelio-darželio auklėtojos.
Manome, kad vienas iš programos principų – tautiškumo principas (gaivinamos ir puoselėjamos tradicinės kultūros vertybės, pabrėžiant žemaičių krašto etninį savitumą) nepraranda svarbos, nes ikimokyklinio amžiaus laikotarpis nepaprastai svarbus vaiko asmenybės formavimuisi.
Įstaigos darbuotojai įgiję aukštas kvalifikacines kategorijas: iš 25 pedagogų – 8 pedagogai (32 %) – vyr. auklėtojo kvalifikacinę kategoriją, 11 (44 %) pedagogų – auklėtojo-metodininko kvalifikacinę kategoriją. Abiems įstaigos vadovams suteikta III vadybinė kvalifikacinė kategorija.
Specialiųjų poreikių vaikams (turintiems kalbėjimo sutrikimų) teikiama logopedo, specialiojo pedagogo pagalba.

Skip to content