Partneriai
Partneriai
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Rodyti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...
Rietavo lopšelis-darželis pastatytas 1982 m., o darbą pradėjo 1983 m. kovo mėn. Statybos darbus atliko Klaipėdos 1-oji statybos valdyba. Pastatas 2 aukštų, dviejų korpusų; su sale, virtuvės patalpomis, skalbykla, administracijos darbo kabinetais.
 
Rietavo lopšelyje-darželyje veikia 12 grupių: 3 – ankstyvojo amžiaus (lopšelio), 7 – ikimokyklinio, 2 – priešmokyklinio amžiaus. Jas lanko apie 190 Rietavo savivaldybės vaikų.
 
Ugdymo procesas organizuojamas pagal Rietavo lopšelio-darželio programą, kurią, vadovaudamosi valstybine programa, sudarė mūsų lopšelio-darželio auklėtojos.
 
Manome, kad vienas iš programos principų – tautiškumo principas (gaivinamos ir puoselėjamos tradicinės kultūros vertybės, pabrėžiant žemaičių krašto etninį savitumą) nepraranda svarbos, nes ikimokyklinio amžiaus laikotarpis nepaprastai svarbus vaiko asmenybės formavimuisi.
 
Priešmokyklinio ugdymo grupėse dirbama pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo(si) programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 779. Nuo 2007/2008 m. m. priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai ir pedagogai dalyvauja tarptautinėje socialinių įgūdžių ugdymo programoje Zipio draugai.
 
Įstaigos darbuotojai įgiję aukštas kvalifikacines kategorijas: iš 24 pedagogių -14 pedagogių (58 %) – vyr. auklėtojos kvalifikacinę kategoriją, 10 (42 %) pedagogių – auklėtojos-metodininkės kvalifikacinę kategoriją. Abiems įstaigos vadovams suteikta III vadybinė kvalifikacinė kategorija.
 
Specialiųjų poreikių vaikams (turintiems kalbėjimo sutrikimų) teikiama logopedo pagalba.